Η Ελβετική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών ιδρύθηκε στις 30 Μαρτίου 1996, στη Γενεύη, με το διπλό στόχο αφ’ ενός να συγκροτήσει την τοπική Εταιρεία η οποία θα πληρούσε τους όρους συμμετοχής στην νεοσύστατη τότε Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελ-ληνικών Σπουδών, και αφ’ ετέρου να εξασφαλίσει την οργάνωση και συνεργασία των νεοελληνιστών της Ελβετίας.

Έχοντας ήδη εκπληρώσει τον πρώτο στόχο της, η Εταιρεία συνεχίζει να καταβάλλει προσπάθειες για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στον ελβετικό χώρο: η ακαδημαϊκή ενασχόληση των μελών της με τη διδασκαλία και την έρευνα στο χώρο της γλώσσας, της λογοτεχνίας, της ιστορίας, της κοινωνίας και των τεχνών, καθώς και ο ευρύτερος συντονισμός της δράσης των μελών της, αποτελεί έκτοτε το συνεκτικό ιστό της λειτουργίας της και τον απώτερο λόγο της ύπαρξής της. Οι απόψεις και οι θέσεις των εκτός Ελλάδος ερευνητών συμβάλλουν εξάλλου στη διεύρυνση του αντι-κειμένου της έρευνας και ρίχνουν το δικό τους φώς στις ποικίλες εκφάνσεις του νεοελληνικού πολιτισμού.